Rychlerostoucí dřeviny – Japonský topol

Rychlerostoucí dřeviny patří do kategorie energetických plodin. Jejich charakteristika spočívá v tom, že velmi rychle rostou a mají dobrou výhřevnost.  Pro tyto vlastnosti se cíleně pěstují japonské topoly a vrby.

Japonský topol

Topol japonský, nebo-li klon J-105, byl vyšlechtěn křížením topolu maximowiczovho a topolu černého v Japonsku. V Evropě se začal pěstovat v plantážích pro energetické nebo průmyslové účely v minulém století. V České republice byly první plantáže dřevin koncem v 90 let, kdy začalo sílit volání po jiných alternativních zdrojích vytápění.

Vlastnosti japonského topolu

Rychlerostoucí dřeviny - Japonský topoly

Rychlerostoucí dřeviny – Japonský topol

Tento japonský topol (J-104, J-105) se vyznačuje vysokou produkcí biomasy a extrémním růstem po seříznutí, umožňuje opakovanou sklizeň, zpravidla jednou za tři roky. Výhřevnost japonského topolu je velmi dobrá. Je dostatečně odolný vůči škůdcům a vykazuje dobrý růst do nadmořské výšky 600 m. Životnost plantáží se pohybuje kolem 25 let.

Příprava pozemku a výsadba japonského topolu

Rychlerostoucí dřeviny – Japonský topoly

Rychlerostoucí dřeviny – Japonský topol

Rychlerostoucí dřeviny (japonský topol) vyžadují během vegetační doby stanovisko s dostatkem světla a vláhy. Příprava pozemku pro založení Vaší plantáže se provádí stejně, jako u jiných zemědělských plodin. Na podzim se dělá hluboká orba, na trvalých travních porostech jí musí předcházet chemické odplevelení. Na jaře stačí příprava pozemku zarovnáním povrchu půdy. Řízky rychlerostoucích dřevin se vysazují na jaře, zpravidla od poloviny března do konce května, a to za využití mechanizace, nebo manuálně. Plantáž vyžaduje intenzivnější péči jen v prvních dvou letech po založení, kdy je zapotřebí zejména zlikvidovat plevel. V dalších letech je péče o porost minimální.

Sklizeň japonského topolu

Rychlerostoucí dřeviny - Japonský topol

Rychlerostoucí dřeviny – Japonský topol

Japonské topoly (J-104, J-105) se sklízejí ve velmi krátké, nejčastěji tříleté periodě, již za tuto dobu dosahují výšky okolo 8 m. Tato sklizeň probíhá v zimním období, kdy je vlhkost dřevní hmoty nejnižší (cca 50%) a půda ještě zmrzlá, což usnadňuje pohyb mechanizace. Dřevo se buď ponechá na místě prosychat, nebo se ihned zpracovává na dřevní štěpku. V případě nevýhodné ekonomické situace na trhu se dá tato sklizeň o rok odložit. Během životnosti plantáže je možné za příznivých podmínek dosáhnout okolo sedm sklizní.

Zrušení plantáže japonského topolu

Zhruba po 25 letech klesá rentabilita plantáže rychle rostoucího japonského topolu. Likvidace plantáže se provádí pařezovou frézou, a následně hloubkovou orbou.